Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REIZEN DOOR SWITSERLAND. Iff

de voorrekomen dat de werkplaatzen en de nabij gelegene hutten niet door den ftroom weggevoerd worden: door middel van deeze fluis word een klein gedeelte van de rivier afgeleid, ook doet ze een molen gaan, en vormt eene kleine zilvere beek die van de barre rots naar beneden vloeit, en zich van den voornaamften Waterval afzondert. Beneden den zeiven verbreed de rivier zich aanmerkelijk in eene veel ruimer kom; bij den Waterval fchijnt ze omtrent drie honderd voet breed te zijn. Omtrent deszelfs rechtftandige hoogte verfchillen de reizigers: zulken die dezelve te veel vergrooten bepaalen ze op honderd voeten; doch ik verbeeldde mij dat omtrent vijftig of zestig voet, nader bij de waarheid zal komen (b). Ik ftond eenigen tijd op den rand van den Waterval; befpiegelde denzelven met verwondering , en luisterde met eenen (lillen aandagt; vervolgens begaf ik mij over de rivier, fteeg te paard, en keerde naar Schaf haufen te rug.

Sommige Schrijvers hebben opgegeeven dat den Rhijn in éénen ftroom van water, en gelijk als ik zo even gezegd heb, van eene rechtftandige hoogte van

hon-

(5) De Diüionaire de la Suisfe , Ceneve 1787. en anderen , bepaalen den val op 80 voeten; terwijl het geluid zo fterk is , dat het Kafteel van Lauffen daar door als in eene geduurige fchudding gehouden word, en men het zelve bij eene ftille nagt wel vier uuren ver kan hooren.

In den herfst heeft men beneden den waterval, en

zelfs in de kom waar in ze valt, eene overvloedige Zalm Visfciierij: hooger op vind men die nooit. De Vertaa' Ier.

Sluiten