Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REIZEN DOOR SWITSERLAND. 543

in meenigte in het nabuurig meir van Locendro worden gevangen, alsmeede in eijeren, melk, benevens uitmuntende boter en kaas, die beide in deeze naargeestige plaats vervaardigd worden.

Bij onze aankomst waaren wij verblijd een goed vuur te vinden , zijnde de lugt zo uitermaaten koud, dat ik, maar een dun grein kleed aan hebbende , half bevroozen in het huis trad. Het is zonderling om op den afftand van eenen dag reizens zulk een onderfcheid in de lugtgefteldheid te ondervinden : de lugt is geheel en al in een vriezende ftaat, en ik had even te vooren een jongen die aan het werk was ontmoet, blaazende op de vingers om zich te verwarmen. Dewijl de koude in het midden van den zomer zo doordringende is, hoe onverdraagelijk moet dezelve dan niet in de maand van December zijn ? De fneeuw begint in het laatst van September te vallen , en de meiren in deeze ftreeken zijn geduurende den tijd van agt maanden in het jaar bevroozen.

Ik ben nu van het bezichtigen der plaats waar de Tefino en de Reufs haaren oorfprong neemen terug gekomen; die beiden op een geringen afftand van elkander ontfpringen. De Tefino heeft drie voornaame oorfprongen in de keten van den St. Gothard. De eerfte is een fontein die aan den voet van den Profa ontfpringt, en is geheel en al met bevroozen fneeuw, of, wanneer die gefmolten is , met gevallen brokken rots bedekt, door welken dezelve in tallooze beeken heenvliet, die vereenigt een klein meir vormen: van welke waterplas zij vervolgens Y 4 met