Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reizen door switserland.

345

den Furca: welke berg wij morgen zullen overtrekken. Wij zijn nog van zeer hooge, ongelijke rotfen en ongenaakbaare ijsbergen omgeeven , zo dat ons gezicht zeer beperkt is : en offchoon ik meer dan eene mijl naar den kant van Italien gewandeld heb, in de hoop van een uitgeftrekt gezicht over dat bekoorlijk land te zullen genieten, kon ik echter niet anders dan rotfen , dieptens en ftroomen ontwaar worden.

Ik bevind mij thans bijna (*) zeven duizend voeten loodregt boven de oppervlakte van de zee: gewis eene zeer aanmerkelijke hoogte. Wanneer ik echter hen geloof moet geeven , die vooronderftel. len, dat deezen berg het hoogfte toppunt van Euro* pa is, zou ik mij zelf in verbeelding tweemaal zo hoog verheffen: doch ik heb reden om te denken, dat deeze gedagten op verkeerde berekeningen gegrond is. Mieheli, die de voornaamfte bergen van Switferland gemeeten heeft, doch die zeer onnaauwkeurig in zijne berekeningen is, befchouwd den St. Gothard als de hoogfte, en hij begroot deszelfs verhevenheid boven de Zee op 17,600 voeten. Dan de waarheid is, dat dezelve ver van deeze hoogte te hebben , geenzints de hoogfte van Switferland is; en daar is waarfchijnlijk geen berg nog in Europa , Afia of Afrika van die hoogte. Volgens de Generaal Pfyffer, is den top van den St. Gothard

(*) Volgens de Heer de Saussure , is de plaats waar het huis der Capucijnen Monnikken gebouwd is, 1061 Franfche toifes boven de Zee gelegen.

Y 5