is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vermogen van den souverein in de bepaaling van de vrye godsdienst-oeffening onderzocht, of Wysgeerige aanmerkingen over de kerkelyke hervorming van [...] Joseph de II

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 77 )

den, als een toevlugt en veilige Schuilplaats tegen haare verwoeftingen? hoe! men doemt de Kloos-terlingen tot luiheid en onweetenheid, cn men wil het hen als een misdaad te lafte leggen, dat zy 'er zich gewillig hebben laaten toe overhaalen ! wel hoe! men laat voor ongelukkige Huisvaders geene andere eerlyke Staaten voor hunne Kinderen over , als het Kloofter, en men vind het flegtdac zy het Kloofter kiezen; eindelyk de armoede, is tot alles, behalven tot de Kloofters ovcrgeïlagen, en men beklaagd zich, dat men daar eenwykplaats zoeke! cn wat het ergfte van allen is, men vind dat 't algemeen welzyn het vordere om de Kloosters

te vernietigen!

Voor het overige is het niet dan al tezeeker , dat de verwytingen, die men den Munniken, die opvolgers der aloude Wysgeeren niet ontziet te doen, niet anders zyn dan loutere voorwendzels, om zich van hunne goederen meefter te maaken. Al haar misdaad beftaat in ryk te weezen. Men moet zich wel in flaap laaten wiegen door denkbeelden der Eigendunkelykheid, om goed te keuren dat zy de Kloofterlingen vernietige onder voorgeeven hunner nutteloosheid, terwyl zy volhard in ftand te laaten blyven alle die Staaten, alle dieBeroepen, alle die hooge Bedieningen, alle die Waardigheden, alle die Ampten. die zoo heilloos voor het Menfchelyk geflagt zyn, als die geenen zyn, die ze hebben opgericht en ze handhaaven. MaaF het geen allervreemd moet fchynen, is dat de hooge Geeftelykheid zich laat gebruiken om de Munniken af te fchaffen. Die Hoffche Geeftelykheid deeld meè van den buit, en houd zich ftil, Zy

merkt nog niét dat haare beurt begint te naderen-,

en