Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i4 VERZAMELING van STUKKEN.

als hen zal werden beteykent, doende in 't zelfde zulk devoir ende naarftigheid, dat onze voorfz. Landen by haare faulte ende negligentie niet befchadigt en werden : Dat voorts de voorfz. Luiden van Oorloge pasfeerende de monfter gehoudeu zullen weezen te fweeren, 't gunt hier naar volgt. Dat fweert gy God onze Scheppere ende op de verdoemenisfe van uwer ziele, dat gy de Keyferl. Majeft. getrouwelyk ende regt op dienen zult, op ende jeegens eenen yegelyken, obedieeren de beveelen van uwen Capiteynen ende 't Vaandel volgen, dat gy ook nieten zult vertrekken uit uwe bende ofte plaatfe van uw Garnifoen, zonder weeten, wille ende Paspoort van uwen Capiteynen, ofte zyn Luitenant, . ofte den geenen die in zyn abfentie zal hebbende last van de bende, op poene die zonder 't zelfde bevonden werd ,geftraft te werden als meyneedige ende wederhoorige, dat gy ook zult fweeren dat Paard ende Harnas u toebehoort, dat gy niet geleent en hebt direftelyken nog indirectelyken. Volgens welken Eed wy willen ende ordonneeren dat die voorfz. Luiden van Oorloge gehouden zullen weezen te obedieeren haare Hoopluiden ende Capiteynen ende in haar abfentie haar Lieutenant Vaandrig ende Geleidsluiden , zoo wel om te houden waak en wagt, als ook in al 't gunt men hen belaften zal ende hen aangaan mag, dewelke Luiden van Oorloge, als men zal doen optrekken van den eenen plaatfe in d'andere in onfendienst, gehouden zullen wcezen te

trek-

Sluiten