is toegevoegd aan uw favorieten.

Magazyn van stukken tot de militaire jurisdictie betrekkelyk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de MILIT JURISD. &c. 191

21.

Van alle Sententien bedraagende over de Vyf tig Car. Gis zal aan den Heeren Gedeputeerden geappelleert mogen worden, volgens den Refolutie van de 0 Aprilis idoi.

22.

D'Interpofitie ende Introductie van Appel zal gefchieden na forma van befchreeven recht, ende de Stile van den Hove van Vriesland.

23.

Het Gerechte zal gehouden zyn binnen agt dagen na het verkenen van deapoftillen, de Proceduiren waar af geappelleert werd aan het Collegie der Heeren Gedeputeerden over te zenden.

fi4.

In Cas d'Appel zullen Parthyen elk maar eens mogen fchryven , ende zullen de Heeren Commisfarien zulx gedaan zynde, de Proceduiren houden voor geconcludeert,ende tot afdoeninge van dien procedeeren.

De Gerechts Scholtes zal niet vermogen malefaicief Kamer-Gerecht te doen houden voor dat hy daar toe met de Asfesfeuren

ee-