Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AENHANGZEL. XXXVII

XXXII.

(No. LVI. Bladz. 112.)

EXTRACT uyt het Raadts Sz'gkaat der Stadt Nymegen.

Veneris den 7. September 1666.

Op verfoeck van Loeffs de Bruyn wórt denfelve geaccordeert ende toegedaan, om onder cautie te mogen lichten ende nae fig nemen den mantel van Jacob Janszen Soldaat onder Capityn Lauwick, daar op gefeyden Bruyn by arrest geprocedeert heeft, ende heeft Peter Levers fig voor de Bruyn tot Borge geftelt.

XXXILL

(No. LX. Bladz. 120.)

EXTRACT uit deRefol utie van Haar Edele Groot Mogende.

Den 14. February 1669.

De Heeren Gedeputeerden der Stad Dor-Afte van drecht, hebben uit fpeciaale last van de Hee-non pr*juren haareprincipalen, ter Vergadering gepra?-^^'] fenteert, hoe dat door ordre van de Heeren^0 h« Gecommitteerde Raaden, by Johan Boxel, Ser-overzengeant Major van 't Guarnifoen alhier in denden van Hage, aldaar achterhaalt, en met goedvindenvier geaP" van de gemelde Heeren haare principaalen ge-S» gyzelt zynde den Graaf van Warfufé, den Ritmeester Dorp, den Capiteyn van Gent, en La Tour, met last om dezelve herwaards te gely*•* * 3 den 3

Sluiten