Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 35 )

gen,en dat (peciaal de laatften van deze beide be= paalingen , zoo onbegrypelyk voor een Leerling is dan het Boek van Ftans Hallus; want welk Praaizyn van gezonde harzenen,zou op de vraag, wat is het antwoord van den Gedaagden? zyn Klerk doen antwoorde , dat het zelve zy een beknopt en za« kelyk, fchriftelyk of mondeling voorftel, behelfende het voorneeme van den Gedaagden, of het ge, ne hy op den Eisch te zeggen heeft : Dit hangd aan malkanderen als los zand,en evenwel zyn het de eigen woorden van den geleerden Aanmerker , die we/ligt eene nadere interpretatie benodigd zoude hebben , als hy over deze (toffe op nieuw Lesfen geven zal.

De 84. vraage daar zekerlyk een groote vergis, fing in gevonden word, had ik aldus gedicteerd. — Moet een Gedaagden by zyn antwoord zyne Bewyzen tot refutatie van de fchriftuur van Eisch produceeren ? Dog zulks op eene misfelyke wyze overgefchreeve zyn. de , is zulk eene zinftoorende fchryfvout ook in het gedrukte werk ingefloopen, door onagtzaarnheid van hem die de Proeven nagezien heeft gshad: Inmiddels bedanken wy den Heer Aanmerker, voor deze vriendelyke waarfchouwing, en het zal my (leeds aangenaam zyn, als hy my diergelyke kapitaale abuizen onder het Oog brengd.

De obfervatie die vervolgens Pag. 47. van zyn fatiriek werk voorkomt , bewyst ten aller klaar, ften , hoe weinig belang den Aanmerker in de de. fenfie van Crimineele zaken (leid,en het verkeerd denkbeeld dat hy van derzelver noodzakelykheid vormd, terwyl ondertusfchen de Crimineele PracC 2 tyk

Sluiten