Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAAMLYST der INTEEKENAREN. s

Greerge . (M ) Huisvrouwe van Chr. Adr. Nisfen. te Amfterd.

Groningen, (B. Hartman van) Leeraar der Doopsgezinden te Haarlem.

Groot, (J.de) Pieterz Boekhandel, te Delft, 4 Exempl.

Guerin, ( C. N.) Boekhand, te Ajnfterd.

Haan , (Corn. de ) S. S. Theol. Stud. te Amfterd.

Hachenburg, ( ) Predik, te Ilpendam.

Haérfolte ^ Jr. A. C. W. van) te Leeuwaarden.

Hanswyk (Mr. A. v,an)Scheepen te ,s Bosch.

Haringcarfpel, ( ) Boekhan ■ del. te Alkmaar. 2 Exempl.

Hayman. ^P.) Boekhandel, te Amfterd. 9 Exempl.

Hazeveld, (J.) S. S. Theol. Stud. te Amflerd.

Heeremiet, (Hidde) te Amjl.

Hengst, (P. den) Boekhandel, te Amflerd. 4 Exempl.

Herdingh , ( L.) Boekhandel, te Lcyden, 1 Exempl.

Heurn , (Mr. I. H. van) Sfheepen te 's Bosch.

Heynin&en, (Gerard van) A. L. M Phil. Doét. en Leeraar der Doopsgezinden te Amllerd.

Hildenberg, (C. F.) te Liesveld, Rentmeester van zyn

' Hoogheid, den Heere Prinèf van Oranje &c. &c. &c.

HoiFtnan, (M. F.) J. U. Candid. Honcoop, ( A. en J. ) Boekhandel, te Leyden 4 Exempl. Hooft, (P.) Secretaris der . Stad Amjlerdam. Hoop, (T. J. de) Leeraar

der Doopsgezinden telVest-

Zaandam. Hope, (J ) Scheepen der Stad

Amjlerdam. Hopman , (J. G.) Med. Doét.

en Scheepen te 'i' Bosch. Huifmg, (L.) Boekhandel, te

Groningen, 8 Exempl. Huisman (J ) Boekhandel, te

Goes, 2 Exempl. Hulst, (L. van) Boekhandel.

te Amflerd. 4 Exempl. Husly, (J. Otten) Directeur

van de Teken Academie der

Stad Amjlerdam. Huyzer, (C. T. de) Kunst.

graveerder te Amfterd. ImholT, ( f. W. Baron van)

Luit. Colonel van de

Cavalerie , in dienjle van

den Staat enz. te Groning. Jong ( f. (ie) Boekhandel, te

Amjlerd. 2 Exempl. Jonkbroer , ( J. ) Remon-

ftrantsch Predik. In *s Hage.

Karssenberg, (L. A.) Boekhandel, te Deventer.

Kasteel (J. van) Boekhandel, te Harderwyk. 4 Exempl.

Kempenaar, (R. L. A.) Grietman over Lemffierlancl ts Leeuwaarden. A 3, Ifey-

Sluiten