Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*6" CALAS,

rose.

Ik begrijp u niet.

marc-antoine.

Lavaisfe!

rose.

Wel nu ja, zie, daar is hij, (tegen Lavaisfe.) Mijnheer— Ik laat de Heeren alleen, zoodra het eten op tafel is, zal men u roepen.

(Zij gaat heen )

ELFDE TOONEEL.

MARC-ANTOI Hl, LAVAISSE.

lavaisse, (omhelzende Mare Antoine.) Mijn waarde Vriend!

marc.antoine, (zeer hel, doch zonder gemaaktheid.)

Zijt gij daar!

lavaisse.

Welk onthaal, welke koelheid! Hoe! Gij ontvangt dus uwen vriend, «wen makker! Antoine ik herken u niet.

marc-

Sluiten