is toegevoegd aan uw favorieten.

Calas, of De gefolterde onschuld, tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 7

neeg bezorgen. Enfin, zijn wij de eenigfte, die van de noodzaaklijkheid overtuigd zijn, om dit godloos gebroed uit te roeijen?

david , (Vader.)

En is het niet den Heemel dienen? Ja, ja, die voor de eeuwigheid verloorene boel moet maar uit der. weg, en ik hoop wij zullen er in flaagen. Maar- midler.wij! moeten de gemoederen verhit en opgewonden worden.

griffier.

Laat mij daar maar mêe omfpringen , ik zal het wel klaaren: buiten dat kunnen wij het in de Kerk niet af laatcn kondigen, gij weet van welke eene krachtdaadige uitwerking een monitorium is!

david, (Vader.')

Hij heeft groot gelijk. Een monitoriuml

De derde rechte-r.

Men zal het zoo wel weeten in te richten....

david, (Vader.)

Dat het alleen moet zijn, m befchuldiging.

de tweede rechter.

Daar valt mij iets in.

E 4 d*.