is toegevoegd aan uw favorieten.

Calas, of De gefolterde onschuld, tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

So GALAS,

Mijne misdaad is allerverfoeijelijkst, en evenwei in eené diepe duisternisfe bedekt! O Heemel 1 wie heeft toch van uwe wegen het minst begrip? Hoe, ik ben fchuldig en en noch niet ter ftraffe gevoerd! Calas is onfchuldig, en de dood, eene fchandelijke dood Haat hem te wachten! Neen, neen, fchoon door naaberouw doordrongen, ik ben met God noch niet verzoend; zijne geduchte wraak hangt mij boven 't hoofd! en vroeg of laat krijgen de euveldaen haar verdiende loon. Voor dat ik evenwel fterve, zoude het behoud van die ongelukkigen niet

mooglljk zijn ? Deezen dag over een uur zelfs wordt

hun lot beflist. Zoo woedende Godsdienst- drift hun doodvonnis onderfchreef, zou er dan nog geen middel zijn.... Qima zich eenige oogenblikken bedacht te hebben ) Ja , gewis, ik weet 'er één, en het zal tot mijn oogmerk dienstig zijn. Ah! wat vind ik mij zeedert een oogenblik in mijnen angst verligt! Eene bedaardheid, grooter dan naar gewoonte, vertoont zich aan mijn hart! Ik zal dan verzoend zijn met den Heemel, met de Aarde, met mij zeiven!... Wat zie ik? men fpant de Vierfchaar! Ik zidder.

DER-