Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

U3ï SLEUTEL der.

tig plaats heeft , behoort de Procureur van de gf, vangene of verweerder , zonder de conclufie van eisch van den Officier te rescontreeren , of tegen te gaan, zodanige exceptie ter crimineele rol mond. ling te dicteeren , volgends het voorfchrift dat hier na volgen zal: de gronden, waarop deeze voorzorgin de crimineele rechtspleeging gebouwd zyn, berusten eigenlyk hier op, dat exceptie van incompetentie , houdende verzoek van renvoy , en compofeerende één der voornaamfte takken eener exceptie declinatoir , in alle gevallen geproponneerd mag worden, voor een Jurisdictie die men niet onderhorig is , en fieeft zulks in allerhande , zo in crimineele als burgerlyke zaaken, de minfte fchyn van incompetentie hebbende , conform het befchreeven recht, plaats, wel te verftaan dat het verzoek van renvoy voor de litiscontcftatie , dat is, zonder op den eisch ten principaalc te antwoorden , gefchieden moet , om reden dat men litiscontefteerende in de jurisdictie of het Rechtsgebied , die men disputeeren wil, ftijzwygende zoude fchynen te bewilligen, en mitsdien door zodanige indirecte approbatie verliezen , het effect, onder benificie van welke men anders van deeze exceptie gebruik maaken kan , gelyk eenpaarig by alle Rechtsgeleerden wordt gedoceerd.

§ ?•

Om vervolgends overtegcan tot de formulieren ?o van de notul, houdende de exceptie van incoml

Sluiten