Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CRIMINEELE PRACTYK. 1133

petentie en verzoek van renvoy, die, alvoorens ten principale te antwoorden, ter crimineele rolle wordt gedicteerd, als van de conclujlen van eisch, antwoord, replicq en duplicq, welke doorgaands ter wederzyde iri cas crimineel gedaan en genomen worden, komt voor eerst in aanmerking;

Np. I.) formulier van een notul , hou» dende de exceptie declinatoir van een incompetentie en verzoek van renvoy, van wege een gevangene of verweerder , ter crimineele rolle gedaan (tellen.

,, De Procureur van den gevangene en verweerder „ deede zeggen conform de waarheid te zyn , dat |, het den Hoofdofficier deezer Stad, R. O. hebbende 5, kunnen gelusten, ter zaake-van pretenfe en voor„ gegeeven delicten , die, alfchoon zy gefundeerd „ waren, (onder reverentie,) niet zouden behoo„ ren tot de cognitie en het onderzoek van deezen ,, Edelen Achtbaaren Gerechte , den gevangene en „ verweerder niet alleen te betrekken in crimineele

actie , maar bovendien denzelven na voorgaande ,, verzochte en verleende apprehenfie corporeel, on-

der het Raadhuis deezer Stad in beflooten gevange„ nis te ftellen ; dat daarop gevolgd was, dat ge-

melde Hoofdofficier zig aanmaatigde een recht, ?, het welk hem in geenen deele toekwam , terneP 5

Sluiten