Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT. y

geeven, om by voorkoomende omftandigheden gemaklyk te kunnen nazien, of foortgelyke differentien niet reeds bevoorens beoordeeld waren geworden, en, zo zynde, zich en anderen de moeite te befpaaren om over de reeds beoordeelde materiën Turbens op te Hellen en aan de Kooplieden ter ondertekening te prefentceren, en om die reden in het vervolg geene diergelyke Hukken te ondertekenen, dan waarvan aan het hoofd derzelve blyken zou, dat een Copie in handen van den Drukker deezer gefteld was.

Aan dit befluit is ook zedert den jaare 1788 fliptelyk voldaan geworden, zynde er na dien tyd geene Turbens ondertekend, dan van welke aan den drukker deezes een Copy geè'xhibeerd was, terwyl men verder is overeengekoomen, om na de ondertekening, voor dat dezelve Hukken verzonden wierden, de naamen der Ondertekenaars, mede aan denzelven drukker optegeeven en onder de Hukken te doen drukken; op dat een ieder in het vervolg zou * 3 kun-

Sluiten