Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *5 )

Acceptant betaald heeft. Na dat zulks is gefehied, moet G anders te raade geworden zyn, en zich berouwd hebben de betaaling voor den Acceptant te hebben gedaan. Daar hy nu met H in de gedaane betaaling geene verandering konde maaken, zo wendt hy zich tot F, en laat, na dat hy de Quitantie van H heeft doorgehaald, een Protest formeeren, by het welke hy G verklaart van den Acceptant geen Fonds, maar order te hebben den Wisfel niet te betaalen, en dat hy G daarom de Wisfel, ter eere van het endosfement van E, betaald heeft, F verklaart ook dat Geld ontvangen tehebben, doch maakt in het Protest de referve, dat dit Protest hem, noch zyne Cedenten zal mogen priejudicieeren. Het Protest is voor het afloopen der refpytdagen gedateerd , doch te Hamburg drie postdagen laater ontvangen , dan de brieven van Madrid aldaar gewoonlyk aankoomen, waarom het vermoeden van eene antidateering zeer gegrond is. De acceptatie van B is buiten dien zigtbaar doorgeftreeken geweest, maar de doorgehaalde ftreepen zyn, zo goed mogelyk, wederom uitgekrabd cn de acceptatie is, zo veel mogelyk was, weder herftcld, doch daardoor zo vol gaatjes geworden, dat het bovengemelde aan de acB 5 ceP*

Sluiten