Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 33 )

aden rechtdag den getuige, wiensformalifatieisgeeifcht en Ged. party by mandaate te laten citeren, en wel den getuige by de paena van drie daaler, aan beide copia mandati laten overgeeven, en aan de Ged. party copie der politien, beide door den Scriba verteekend.

XXVI.

r De getuige op den eerften rechtdag abfent bly vende, zal in debreuke van drie daaler zyn vervallen, edoch op de a|f citatie comparerende, zal de Droft hem de reeden zyner abfentie vraagen, en naar bevinding hem daar van mogen excuferen, en zal dezelve tegens den 2d<m rechtdag by dubbelde breuke worden geciteerd, en by verdere abfentie zelvs door apprehenfie worden geconftringeerd.

XXVIL

Ged. party abfent zynde zal de citatie tegens hem worden geconfirmeerd, en prsefent zynde zal hy zyne belangens moeten inbrengen, daar over worden gedisputeerd by verftek, en gefententieerd, en zal de Ged, party op dien dag zyne interrogatoria moeten overgeven by verftek.

XXVIII.

Indien het geblykt, dat een van partyen direct of inE direct

Sluiten