is toegevoegd aan uw favorieten.

Ordre van procederen voor de gerichten der heerlykheid Wedde en Westerwoldingeland, Bellingewolde en Blyham cum annexis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r 79)

nen te moeten omheinen ter hoogte van 21 voet, by

één daaler breuke , zullende binnen drie weeken daar aan de Richter rapport doen, of die ordres zyn volbfagtj en? indien een Richter daar, na te eeniger tyd zulk een ongeheinde put mogt vinden, zal de eigenaar gelaften zulks te verhelpen, en hem tegens het naafte Breuk gericht doen citeren, om de breuk a één daaler te voldoen, en het zelve binnen agt dagén moeten volbragt &yn, of dat op deszelvs"koften zal worden volveerdigd.

C I I.

De Richters zullen gehouden zyn alle ordres, die hun door den Droft worden gegeeven naar te komen, het zy dezelve die geevt op onzen laft, aanfehryvinge, of wei motu proprio, onverkort hun recht van klagte aan ons in het laatfte .geval.

C I II. >

Dé Droft alleen zal mogen difpenfatie verleenen van onze Ordres, Placcaten en Bcveelen, als wegen» wynkcopen, kraammaalen, uitigen, begraaven vart dooden, en andere gevallen, waar van dispenfatie mag worden Vërleend.

v' .CIT-V.v;'.' ' tP

Jura voör zaken ter eerfter mftantie- voor den Droft

dis-