Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8C 5 yè

wetten, dan in een Land, welks grondwetten wel zijn ingerigt.

Zoo de Souverainen wilden acht geven op deze beginfelen, die zij , met den Catechismus, aan hunne kinderen moesten doen infcherpen, zouden zij zich overtuigd vinden;

dat er misfehien geene wettige Souveraine macht in de wereld is. 2° dat het dierhalven tegen hun belang fïrijdigis,aanhet volk een voorbeeld te geven , van de oude Rechten uittcpluizcn; dewijl er geene Rechten zijn, welke minder heiland zijn, tegen een naauwkeurig onderzoek, dan die der Vorften. 3° Dat het zekerite middel om zich op een troon, die, in weerwil der legermachten, onfeilbaar van dag tot dag meer wankelbaar moet worden, te handhaven is : de volken gelukkig te maken, de rechten der menfehen te eerbiedigen en de Souveraine macht wettig te maken door, met overleg van de natie, een Regeerftclfel intel voeren, welks wijsheid, het volk beveiligende tegen de te veel plaats hebbende misbruiken van de oppermacht, en van derzei ver ondergefchikte gezaghebbers , noodwendig tef, A 3 fens

Sluiten