Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vi VOORBERIGT.

geheel vergeten, het Menfchelyk gejlagt te zien onder rigten, befchaaven, uitbreiden; Indie, China, Chaldea, Egypte, deverlichtfle Volkeren der Oudheid, hunne Kundigheden, hunneWetten, hunnen Godsdienst, van dat eerwaardig Volk te zien ontvangen ; die zegeningen uit het thans verkleumde Noorden te zien uitfpruiten, dat licht uit de tegenwoordige duisternis, als 7 ware , te zien opryzen, en die Landen, daar thans niets dan woestheid heerscht, niets dan elende wordt gevoeld, daar alles eene zieltoogende Natuur vertoont, als de voormaalige opgepropte verblyfplaatfen van talryke en gelukkige Volkeren te zien, terwyl de thans zo gunjlige klimaaten van Indie nog onbewoond, of, op zyn best, met eenige Horden van yerfchroeide Wilden beftagen waren; zie daar, onderwerpen, waarom zeg ik niet waarheden en ontdekkingen , want ik mag, dunkt my dien naam geven aan besluiten uit zo veele historische facla afgeleid, en met de geheele gejhldheid van de wereld zo blykbaar verbonden; zie daar dan onderwerpen; zie daar ontdekkingen en waarheden, die y der en Lezer, van die foort als ik bepaald heb, het lezen van dit Werkje met yver zal doen aanvangen; die yver, ik durf het hem beloven, zal zig tot

den

Sluiten