is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven over den oorsprong der wetenschappen, en de herkomst, der volkeren van Asia.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

q6 HL BRIEF

voegen 'er by, dat agtcr dien berg een ander vast land is (V). Alle deze overleveringen zyn volftrckt dezelfde, als die van het Atlantisch eiland, en ik zou wel eens -willen weten, waarom men, van Athene af tot Pckin toe, geduurende eene reeks van. meer dan dertig ecuwen, hetzelfde denkbeeld bewaard vindt, van een Eiland in de Zee verzwolgen , door zeen afgefcheiden van een vast land, waaruit de menichen op onze aarde, of op dit vastland, dat wy thans bcwoonen, zyn overgegaan. Ik onderzoek niet of dit geloof met eene historifchc waarheid verbonden zy, maar hetzelve by alle volkeren en in alle tyden wedervindendc, befchouw ik het weder als een familie-geloof, als een blyk van verwantfchap.

De Godsdienst van Afie zal ons dezelfde overeenkomften vertooncn ; gy zult dien overal met denzelfden. geest, en hetzelfde karafter, weder vinden. De Siammsrs hebben Engelen, die het opzigt hebben over de Starren, over dc Aarde, over de Steden, over de Bergen , over de Winden, over de Regen, enz. (è). De Perfiaanen hadden 'er eveneens, die de toezigt hadden over de maanden en de dagen van het jaar (c). De Munnik indicopleustes, die ons, met zo veele eenvoudigheid als onkunde, de Afiatifche denkbeelden heeft

verfa) Herbelot, Biblioth. Oriënt, p. 230. O) Hist. Gen. des Voyages. 12. Tom. XXXIV. p. 336

(c) Hïde, de Religion; Vet. Perfarum.