Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

jMogelyk zalmen in dit fttik zoeken naar de alleenfpraak van Hamlet, uit het Engelsch, voorkomende in de vertaling van den hamlet, door mevrouw M. g. de cambon, geb. van der werken ; doch, daar dezelve in het Franfche /luk niet gevonden word, heeft men geoordeeld die hier ook geen plaats te moeten geven.

AU' wat onnaturelyk, ongelooflik, en derhalve aanflotelyk is, van het tooneel te verbannen, is met rechn door het gezond verfland goedgekeurd. Niet alleen de verfchyning, maar inzonderheid ook het fpreken van het fpook in het Franfche ftuk , volgens de eerfte famenjtelling, (Acte IF, Scène VI.} behoort daaronder; hierom zalmen, in deze overzetting, het fpook alleen in de verbeelding van Hamlet zien bejlaan, tot welke fchikking de Franfche dichter zelf aanleiding gegeven heeft, door zyne veranderde eindiging des vierden bedryfs, gclyk de kundigen naar kunnen zien.

Mag dit [luk eenig genoegen verfchajfen , het zal lichtelyk wel aanleiding geven tot liet leveren van meerder dichtwerkjes, die ter voortplanting van deugd en goede zeden kunnen verft rekken , op welk oogmerk dit treur/pel zich met recht beroemen kan.

* 2 PER-

Sluiten