Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22 HAMLET,

DERDE T O O N E E L.

«orcestes, voltimand. voltim j nd.

A ch! treed niet toe, mynheer, vermits de prins, verwoed, Door 't ysfelykst gcfchrccuw dit hof weergalmen doet. Zyn driften zyn noch nooit tot zulk een' top geflcgen: Het is als of de god der wraak hem, allerwegen, Om eenig gruwzaam feit vervolgt en plaagt met kracht. In welk een' doodfehen angst zag ik hem deze nacht! Myn hand weerhield den prins, toen hy al kermend vlugtte. Hy dwaalde in 't duister om, en beefde en fchreeuwdeen Ik vrees dat hy, in dit elendig ongeval, (zuchtte. Zelfs zynen besten vrind niet onderfcheidenzal.

norcestes.

Het zy hoe 't wilP, fïa toe...

VIERDE TO O NE E L.

hamlet, norcestes, voltimand.

hamlet, van achter de fchermen.

Vl ugt, gruwzaam fpook! duik neder.: Verberg in 't hart der aarde uw yslyk aanzien weder!

voltimand, tegen Norcestes. Gy hoort het.

hamlet, v.pl drift opkomende, en als vervolgd wordende door een fpook. Hoe! ge aanfehouwt het vreeslyk monfier niet ?

Het

Sluiten