Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C*8)

aanbelang, en de hoofdftad van het graaffchap Mark. Zijn geboortejaar was dat van 1699» en zijn vader toenmaals hoogleeraar in de gefchiedenisfen en welfprekendheid te Ham. Sederd wierd deze predikant te Wezel, en in het Jaar 1708 hoogleeraar der godgeleerdheid te Deventer. C) De toeleg van den vader fchijnt die van zoo vele vaderen geweest te zijn; dat is, den zoon te maken, wat hij zelf was. Na de gewone voorbereidfelen gaf hij hem te Deventer les in de godgeleerdheid, en. zond hem vervolgends met dezelfde inzigten naar Utregt bij Lampe en van Alphen. Maar daar hoorde de jonge Offerhaus te gelijk ook Duker, en die leerde het Grieksch met de befchavende letteren.

Bepaald , om, eer hij zijne letteroefeningen befloot, tegen het volgende jaar Leijden nog aan te doen, wordt Leonard in den jare 1725, en dus in een' vijfëntwintigjarigen ouderdom onverwagts hoogleeraar in de gefchiedenifen en welfprekendheid te Lingen. <T)

Omtrend dit hoogleeraarambt heb ik te Groningen

Ieverd: Oostermann , Suthold, Reinold , Otto , en Wieling zeiven.

c) Zijn geboortejaar Deventer. De Rhoer

Or. p. 14. 11,12.

</) Na de gewone Lingen. De Rhoer Or. p.

16,17.

Sluiten