Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDEN

VAN DEN

VERTAALER.

jEIet Engelsch Oost - Indisch Compagnie fchip the Grosvenor KapiteinCoxoN ftevende van Trinconomale op den 13 Junij 1782 en, na, in den tijd van eene maand, flegts een fchip op zee ontmoet te hebben, wierdt het den a Augustus, van eenen ftorm beloopen, welke bleef aanhouden zoo, dat men op zondag den vierden, ten vier uuren in den agcermiddag, een bijlegger maakte» Het is dus meer dan waarfchijnlijk dat de officiers van dat fchip niet in ftaat zijn geweest zedert enigen tijd waarneemingen te doen, hetwelk alleen reden kan geeven van de groote misrekening van den Kapitein.

♦3 Twee

Sluiten