Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■VERDRAAGZAAMHEID. x$ zegt: In een groot huis zijn niet alleen zommige vaten tot eere, maar zommige tot oneere, 2 Tim. H.20. Uit cciiigen eet cn drinkt men, met anderen draagt en veegt men. Op gelijke wijze moeten 'er onder de Kristenen ook verdeeldheden zijn, en oneenige geesten, die het geloof en de liefde verkecren en de menfehen in de war helpen.

Wanneer nu het gezin zich daar aan ftooren wilde , dat 'er in het huis geen /.ilverc bekers alleen waren — cn dat niet wilde verdraagen, Wat zou dan daar uit worden ? Wie kan huishouden zonder onreine vaten? Vermaaning aan alk kristenen in Lijfland. 1525. |

EENSGEZINDHEID. VEREENÏGING.

lzoo twisten nu die beiderlei Predikanten met elkander in de weereld, over de werken en het geloof; daar tegen helpt geen weeren, geen vuur, geen magt, men moet het laaten gaan, zoo als het deeze en alle andere figuuren uitwijzen. Want of fchoon men het zoo ver bragt, dat 'er maar cenerlei prediking plaats had, (gelijk dikwijls beproefd is geworden,) zouden 'er evenwel veele Sekten uit voortkomen. Predikatiën over het eerfie Bock van mozes. Hoofdit XXXI. 1527.

Want het gaat tochten allen tijde zóó: Alwaar men met wetten regeert, vooral de geweetens, heeff bet gebieden en drijven nooit een einde of perk.

Eén

Sluiten