is toegevoegd aan uw favorieten.

Ziel der schriften van Lutherus. Of Uittrekzel uit zijne werken. Tot kennis van zijne leere.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

70 GOEDE WERK E N.

afkoopen , als die zijne genade cn genegenheid niet om niet geeven wilde. —

Daarom, wanneer zommigen zeggen : de goede 'werken zijn verboden, wanneer wij het geloof alleen prediken, is het even zoo veelmals of ik tegen een kranke zei de: Hadt gij de gezondheid, zoo hadt gij de werking van alle ledemaaten, zonder welke het werken der Leden niets is; en hij wilde dit opvatten, als of ik het werken der leden verboden had, daar ik nochtans meende, dat de gezondheid vooraf moest gaan, en de werking van alle de ledemaaten werken. Zoo ook moet het geloof de Werkmeester en Hoofdman zijn in alle werken, of. zij zijn volftrekt niets.

Want het geloof der godlijke genade, gelijk het zonder ophouden bidt, en alle werken doet, zoo laat het ook niet zijne vermaaning na in alle dingen, die God aangenaam zijn of mishaag en, gelijk da H. johannes in zijnen brief zegt: Gij behoeft niet, dat u iémand leere, want de godlijke zalving, dat is, de Geest van God leert u alle dingen.

Nu zien wij, hoe de almagtige God ons onzen Heere jezus kristus niet alleen voorgefteld heeft, om Hem met zoodanig vertrouwen te gelooven, maar ook een voorbeeld van dat zelve vertrouwen, en zulke goede werken, in' Hem ons voorhoudt, dat wij in Hem gelooven, Hem volgen en in Hem eeuwiglijk blijven, gelijk Hij zegt joh. XIV. Ik ben de weg, de waarheid en liet keven. De weg, op welken wij LIem volgen, de 'Waarheid, dat wij in LIem eeuwiglijk blijven. Predikatie over de goede werken. 152c.

üe