is toegevoegd aan je favorieten.

Ziel der schriften van Lutherus. Of Uittrekzel uit zijne werken. Tot kennis van zijne leere.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJBELTAAL. OVERZETTINGEN. 209

heeft; namelijk dat God met een woordfpreekens alles gefchapen, en door het woord gemaakt heeft, en dat alle zijne werken woorden Gods zijn, door zijn ongefchapen woord gefchapen. Gelijk nu een Wijsgeer zijne konst-woorden en wijze van uitdrukkingen heeft, heeft ook de H. Geest zijne bijzondere Wijze. En dat de Sterrekunclige zijne Hemelkringen , Planeeten-ftelzels en bijkringen heeft, daar aan doet hij recht, en dit wordt hem ook vergund te doen, op dat hij des te juister en bondiger leeren kan. Daar tegen weet de H. Geest en de H. Schrift van zulke konstwoorden of uitdrukkingen geheel niets, maar zij noemen het geheele hemelfche gebouw, dat boven is den Hemel, het geen een Sterrekundige ook niet berispen noch bedillen moet, maar hij moet zijne konstwoorden gebruiken, en de II. Schrift op haare wijze laaten fpreeken.

Even zoo moet men het woord: tijd, hier ook verdaan. Want een hlebreeuwer heeft een anderen tijd, dan de Wijsgeer en het woord tijd betekent, bij hem ook geheel iets anders, dan bij den Filo • foof. Een Hebreeuwer noemt in een godgeleerden zin gewoone en bepaalde Feesten den tijd. Item de dagen, zoo als zij op elkander volgen en een jaar beiluiten. Ik heb dit willen aanwijzen — en oordeele het niet een nutlooze leer en regel te wezen, dat ieder konst haare eigen uitdrukkingen en manier van fpreeken gebruiken moet, en niemand moet daarom de anderen verwerpen of befpotten , maar veeleer de een de andcr.n behulpzaam zijn en dienen , gelijk de konftenaars doen ; op dat alle de O kon-