is toegevoegd aan uw favorieten.

Ziel der schriften van Lutherus. Of Uittrekzel uit zijne werken. Tot kennis van zijne leere.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJBELTAAI. OVERZETTINGEN. 213

voegen. Uitlegging van het VI Hoofuft. Van joh A n n e s.

Hij heeft geweld geoefend met zijnen arm, en verft'rooid de hoyaardigen in huns harten zin; niemand laate zich in de war brengen, door de vertaaling, om dat ik het boven overgezet heb: Hij werkt geweldiglijk, en hier: Hij heeft geweld geoefend. Het gefchiedt, op dat wij dc woorden des te beter verftaan, die aan geen tijd moeten gebonden zijn, maar die Gods wijze van doen en zijne werken vrij moeten aantoonen, welke Hij altijd gedaan heeft, altijd doet en altijd doen zal. Het zou evenveel geweest zijn, indien ik het dus had uitgedrukt: God is een Heer, wiens woorden derwijze gaan,dat Hij krachtiglijk verftrooit de hoogmoedigen, en bermhartig is over de geencn , die hem vreezen. Uitlegging yan het Magnificaat. 1521.

GEZUIVERD KRISTENDOAI.

iZoo houdt u nu, mijn Broeder, aan de vastgeftelde orde van God, te weeten — dat niemand zijn vleesch moogedooden, het kruis draagen, en het voorbeeld van kristus naavolgen,tenzijhij eerst een kristen is, en dat hij k r i s t u s door het geloof in zijn hart heeft. — Denzelven brengt men echter niet door de werken in liet hart, maar door het Euangelie; zoo dat het in deeze orde gefchiedt: Eerst en voor alle dingen hoort men het woord van ^O 3 God,