Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORRED]

TOT DEN

BESCHEIDEN L E Z E

auvjlijfo had de Wei-Eerwaarde er f N f Geleerde Heer CORNELIUS AD. ' ~' 'tn leven Predikant en Rector te Appi gedam , wiens naam en fchriften in de Geteér Wereld genoeg bekend zijn , onder anderen ene Naamlijst der Predikanten in Groningen en Ommelanden federt 1594 tot 1721 entworpen en w V licht, gebragt; of na V Mans dood is dit Register tot aan 1730 aangevult en met enige vermeerdering op nieuws uitgegeven, gelijk ook vervolgens achter hetzelve een Bijvoegzel van Naamen tot aan 1745 is geplaatst. Men had verwacht, aai4 gelijk voor enige jaaren in een onzer openbare Nieuwspapieren was aangekondigd, deze Naamrol reeds lange herdrukt zoude geweest zijn: maar' dit niet ter uitvoering gebragt zijnde, heeft dé Ondergetekende , niet zonder aanmoediging van dezen en geenen, zig eindelijk laten bewegen, oni f 2 ddn

Sluiten