Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rT WESTERKWARTIER if§

Rennenbergs volk heroverd , en uit vreeze van overvallen te worden in brand geflooken hebben , met alles wat zij niet konden wegvoeren. Gerdes Hist. Reform. T. $.p. 12 et 157. Scri/i. Antiq. T. 5. P.i.p, 3,4,5.

Sedert de Reductie dezer Provincie is de Hervormde Godsdienst hier ook gegrondvest en bevorderd, hoewel de Roomschgezinden federt enigen tijd er ook een Kerkhuis hebben bekoomen. Het Patroon-recht ftaat bier thans alleen 'bij het Adelijke Geflachte van Lezve van Adeivert. De volgende Predikanten hebben er den Ëuangalidienst waargenomen.

1595. Hermannus Christophori, hier geremoveerd in !597 » dog te Westerlee wederom aangenomen in 1598.

1598. Robertus IVippingius, vertrokken bij verwisfe» linge naar Zuidborn in 1605.

1605. Albertus Lomeier, beroepen van Zuidborn , een oud getrouw Leeraar, dog enige onlusten tusfchert hem en den Schoolmeester, daarna ook tusfehen enigen der Gemeente ontdaan zijnde, heeft zulks verfcheide onlusten, ten deele ook door onvoorzigtigheid van hem, verwekt.

1610. Jobannes Schonenborg.

1624. Jobannes Hillebrandt, vertrokken naar Dok* kum in 1643.

1643. Everbardus Aickema, overleden in 1659.

1659. Petrus Idema, overleden in 1693

1694. Gerbardus Coccius, beroepen van Peerweri t overleden in 1711.

I7I.3- Jobannes Adriani Menpnga , beroepen van den Ham en Franfum , vertrokken naar Uskzvert in 1717.

1718. Jobannes Conradus Zweerdveeger , overleden P Ï732.

1733. Georgius Abelaar , beroepen van Hooge- en Leege* Meeden, overleden in 1742.

1744.

Sluiten