Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oplossingen. 20

Want 4000 gl. verrent in 6 maand, even zo vee! als 1600 gl. in 15 maand , dus zonder fchaade van beide.

a n d e e s.

Zonder aanmerken van Capitaal moet gy dus werken, en gy zult voldoen als boven:

maand dus ft — 6 — i

— SS 5 —

— 3o ft 2/ —

15 Maand, Voldoet als boven.

19. A , B, en C , manken gezelfchap, A en B leggen te zamen in 4125 gl., B en' C 2875 gl., A en C 3250 gl , A heeft 3, B 4, en C 5 maanden in Compagnie geweest, hun winst te zamen is 1925 gl., vrage naar elks byzonder inleg en winst ? antw. A heeft ingelegd 2250 gl., li 1875, en C 1000 gl., en A winst 675, B 750, eii C 500 gl.

Oplosfing en Verklaaring.

Addeerd hun inleg te zamen, zo is de fomme het dubbelde inleg van hun drieën, deeld dan deeze fom door 2, zo krygt gy hun enkel inleg, trekt van deeze enkele inleg 15 en C, A en C, A en B: dan zyn die resten de in* leg van elk in 't byzonder.

Ver-

Sluiten