is toegevoegd aan uw favorieten.

Menschkunde. Of Verzameling van de beste en voortreflijkste waarnemingen en ondervindingen over de menschen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ft» AANMERKINGEN

aan 't binnende onzer ziel knaagt, is ook de ramp.

zaligde. Wij verlangen dan naar 't dorteh

onzer traanen,en wanneer deeze vloeijen, fchijnt ook hare moordende woede jegens ons optehouden.

. Lagchen en weenen, zijn dunkt mij, beide zeer gewigtige verfchijnzelen bij den mensch, terwijl zij alleen zijn eigendom zijn, en, eer hij nog fpreken kan, reeds tot tolken zijner aandoeningen, fmerten en behoeften verdrekken, en hiertoe, uit zeer goede inzichten des Scheppers, gefchikt zijn geworden.

Wat het lagchen in H bijzonder aangaat, de ondervinding leert ons , dat "wij hiertoe voornamelijk de volgende oorzaken ten gronddage moeten leggen. Wij moeten of door het vernuftige, zeldzame en onverwagte van een luimig denkbeeld op eene aangename wijze getroffen worden, of het moeten voor ons ongewoone befpottelijke voorwerpen zijn, die, uit hoofde van hare belagchelijke gedaante, of ook wegens hare onregelmatige zamenvoeging, in welken zij zich in de daad met anderen bevinden, of alleen door onze verbeelding daar in geplaatst worden, ons treffen. Het lagchen ,dat door eene kitteling desligchaams veroorzaakt wordt, of het zoogenaamde dierlijk lagchen reeken ik hier niet bij, om dat onze ziel daar aan geen deel fchijnt te hebben; ook niet het gedwongen en gemaakt lagchen, dewijl hieraan het aangenaame en verkwikkelijke ontbreekt ,