Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der menschen. 2ïi

de overeenftemming van kundigheden met eikanderen in een' mensen; en bepaalder, als zij den mensch tot zekere verrigtingen bij uitneemenheid bekwaam maakt.

Riedel noemt het te regt het refultaat der menfchelijke volmaaktheden, het middenpunt (concentratie*) der denkende kragten.

Fe der befchrijft haar als een uitlteekend vermogen, om verborgene en tot hiertoe niet ontdekte betrekkingen , gelijkheden en overeenftemmingen te ontdekken, en

Herder meent, dat Genie in 't algemeen zij, eene menigte van in- of uitwendig ftreevende zielvermogens, of vlugtige en op eene levendige wijze werkzame natuurkrachten.

Zij ftemmen allen, uitgezonderd herder» daarin overeen; dat de Genie in het vermogen om kundigheden op te doen bij den mensch te vinden is; dat zij iets groots uitfteekends, in de vatbaarheid zij, alhoewel zij die vatbaarheid niet kenbaar make, als zij niet door eene bijzondere belangftelling, die den mensch tot een behoefte geworden is, werkzaam worde gemaakt.

Dit vermogen om kundigheden te verkrijgen is een boom, die zig in veele takken uitbreid. Geheugen, opmerking, verftand, fchranderheid, doordenking en diergelijken zijn takken van denzelven. Maar zij zijn zeer zelden allen even groot; en in 't algemeen word de een van de anderen overtroffen. De een heeft meer verltand O 2 dan

Sluiten