is toegevoegd aan je favorieten.

Matrooze liedjes, of Vervolg op de economische liedjes.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OP HET UITZEILEN VAN HET OORLOG SCHIP

PRINS WILLEM

ONDER HET BEVEL VAN DEN MANHAFTEN HEER

A. de B R U Y N.

Pp dc wys: Hoezé.

Dat gaat weer naa het Fcld,

Hoezé, Daar zeilt Prins, Willem uit! Door Zon noch Maan, noch Wind gefluit, Verlaat dat Schip Goerec, En fteekt in volle Zee. Te langen tyd Geplaagd door boozc tegenwinden, Vertrekt het om den Brit te vinden. En vaart ten ftryd.

F 5 Ds