is toegevoegd aan uw favorieten.

Matrooze liedjes, of Vervolg op de economische liedjes.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$6 OP HET VAST ZEILEN VAN 's LANDS SCHIP &C.

Ach, Prins Willem, wy beklagen

Uw verlies! ö Prooy der Zee! Ach, waarom verneet ge uw dagen

Buiten nood niet op uw ree? Nu blyft gy ellendig zitten.

Wy, had men u wel beftierd, Hadden met u op de Britten

Voor het Land gezegevierd.