Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDEN. VII

der Woorden, en de hun bijzondere Spreekwijzen, zo veel mogelijk, uit zijne eigene Schriften, of uit dezulke, die, wegens taal en daarin verspreide gevoelens , met dezelve groote overeenkomst hebben, op te spooren, is deskundigen bekend. Een Werk, derhalven, waarin de voornaamste Woorden van de Schriften des Nieuwen Verbonds, met aanwijzing der plaatzen, alwaar zij voorkomen, opgegeeven, derzelver verschillend gebruik nagespoord, en de Woorden zelve onder zekere klassen verdeeld worden, om aldus derzelver gebruik, als met een opslag over te zien, meen ik, dat voor de Uitlegkunde der Heilige Schriften nuttig, en een zeer geschikt Handboek zou kunnen zijn voor allen, die de Heilige Schrijvers met oordeel wenschen te leezen.

Men heeft de kortheid, zo veel mogelijk, getragt te bevlijtigen, in de verwagting, dat ze geene merkelijke duisterheid zal veroorzaaken, ten minsten

niet

Sluiten