Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afbrengen. afdwaalen. St^

Godsdienst toe: Zeg niet in uw harte (zeg niet twijffelmoedig bij u zelvcn), wie zal in den Hemel opklimmen (wij kunnen niet in den Hemel opklimmen, om deeze dingen aldaar te zien, en ons hiervan op deeze wijze overtuigen)? 't Zelve is Christus van boven afbrengen, (dan zouden wij eveneens handelen, als of Christus niet op aarde verfcheenen was, om ons deeze hemelfche leer bekend te maaken.) of, wie zal in den Afgrond (*) nederdaalen. (Wie onzer kan tot den ftaat der dooden nederdaalen, om te zien, wat aldaar met ons ftaat te gebeuren.) 't Zelve is Christus uit den dooden opbrengen, (daar Christus eens uit de dooden is opgewekt, en door zijne opftanding het onverderfllijke leeven aan het licht gebragt, en het geweld des doods heeft te niete gedaan, kunnen wij hierin volkomen berusten; zo dat Hij, noch iemand anders, op nieuw, uit den ftaat der dooden, behoeve tot ons te komen.)

AFDWAALEN van het geloove, i Tim. VL io. van de waarheid, Jak. V. vs. 19, ,, hetChristendom verhaten, tot het Jooden- of Hei-

„ den-

(*) De LXX bedienen zig in de aangehaalde plaats van het Griekfche woord 5-«A«o-<r« de Zee, waarvoor Paulus «J»f«s de Diepte gcfteld heeft; van welk woord, om dat het bij de Grieken zo wel van de Zee, als van de Diepte of Afgrond gebruikt wordt, de Apostel zig hier liever heeft willen bedienen, om het gevoegelijker, ovcreenkomltig zijn oogmerk, op den Jlaat dtt dooden te kunnen overbrengen.

B 4

Sluiten