is toegevoegd aan uw favorieten.

Aan de leezers van myn Uitlegkundig woordenboek van de schriften des N. Verbonds.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEEST. GEESTELIJK.

225

Dingen, die des geests gods zijn, 1 Kor. II. 14, welke zijn alle zulke zaaken, die het Goddelijk verftand (den Geest Gods) aangaan, welke Geest Gods (Goddelijk verftand) hier gefteld wordt tegen den Geest der menfchen, vs. 11, 't welk wederom hetzelfde is als Geest der wereld, vs. 12; (de menfchelijke wijsheid dier eeuwe).

Wat Geesten in de gevangenis, 1 Pet. III. 19, zijn, beken ik geheel niet te weeten, daar de gantfche plaats, wegens de gebrekkige en verfchillende leezingen, veel te duister is, om dezelve flegts grammatikaal te verftaan , of daaruit eene behoorlijk aanéénhangende periode famen te ftellen.

GEESTELIJK, 't Geen wij aangaande het onderfcheiden gebruik van het woord Geest hebben aangemerkt, moet ook op het bijvoegelijk woord geestelijk worden toegepast. Het is uit den famenhang der reden, en uit de natuur der zaak, waarvan gefproken wordt, dat deszelfs waare betekenis moet worden afgeleid; waaruit reeds bij voorraad blijkt, dat dit woord van veel uitgeftrekter betekenis is, dan wij het, zelfs in onze Godgeleerde taal, gewoon zijn te gebruiken. Dus worden, in de taal van Paulus,

Geestelijken of geestelijke menfchen genoemd, die eenige bovennatuurlijke gaave des H. Geests ontvangen hadden, volgens Art. III. Hieruit laat zig verftaan, wat de Apostel heeft willen zeggen

1 Kor. XIV. 37. Indien iemand meent — geestelijk te zijn; ,, met eenige Godde„ lijke kragt wonderdaadig begaafd te zijn."

P 3 1 Kor.