Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELAAT. GELIEFDE. GELIJK.

voor leeze men liever uiterlijke vertooning, 't geen duidelijker is, fchoon het even min, als het eerfte, de eigenlijke betekenis van het Griekfche woord CajaganfêJfffiA uitdrukt, 't welk eigenlijk Waarneeming betekent. De meening is, dat de Meshas geenszins, als een aardsch koning, zig met üaatfie en uiterlijke pracht vertoonen zou, om het beftuur des Rijks te aanvaarden, zodanig dat zulks van elk kon waargenomen worden. Zie verder bij koningrijk gods.

GELIEFDE. Geliefde zoon van God wordt Christus genoemd; waarvoor Joannes heeft eeniggebooren zoon; beide zijn van e'en gelijke kragt, waarvoor men anders zou kunnen zeggen , de Beminde des Allerhoog ften. Zie eeniggebooren en verder bij zoon. .. .

'Niemand wordt echter zo bij uitfteekendheid deeze naam gegeeven, dan Christus, fchoon ook de Christenen in het algemeen geliefden Gods, Rom. I. 7; of ook geliefde kinderen van God, Efez. VI, genoemd worden. Dus noemt ook Paulus Timotheus zijnen geliefden Zoon, 2 Tim. I. 2.

GELIJK. Gode even gelijk zijn, Filip. II 6 is „ zig eene Goddelijke eer aanmaatig'en," aldus komt de Griekfche fpreekwijze hz hvou Qea voor, 2 Makk. IX. 12. Zie verder bij roof. Dus ook Joan. V. 18, alwaar het verwisfeld is met God zijnen vader noemen, of zig voor een' zoon Gods uit geeven. Zie daarvan de betekenis bij zoon.

GE-

Sluiten