Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TER ALGEMEENE HISTORIE. B$

ben, getuigen de historifche boeken, welke wij in de Heilige Schrift van hen nog overighebben.

39. Hoe veel tijds fluit het vijfde tijd¬

perk in?

Dat behelst 372 jaaren; van het jaar der waereld 3468, of van het einde der Babyloni fche gevangenis af, tot op den tijd der Machabeen, dat is, tot 't jaar der waereld 3840.

40. Hoe lang heeft de Babylonifche gevange-

nis geduurd?

Zeventig jaaren. Naa verloop daarvan, vergunde de Perfifche Monarch , cyrus , den Jooden de terugreis naar hun land. Naa dat ze dus weêr t'huis waren, wierden ze door Vor~ Jlen en Hoogepriesters geregeerd.

41. Wie waren deze vorsten?

De één wierdt genoemd serubabel," die de Jooden in hun Vaderland terug bragt. Hij en de Hoogepriester jesua ftigtten eerst, op een daartoe gebouwd altaar, een dagelijksch dank-offer: maar 't jaar daarna lieten zij den grondflag tot den nieuwen Tempel leggen. Dit bouwen vondt zo veele hindernisfen, van de B 4 zij-

Sluiten