is toegevoegd aan uw favorieten.

Inleiding ter algemeene historie, ten dienste der jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sa8 INLEID ING

te brengen. Maar deze kreegen 'er de lu£t van, en wierden oproerig, in welk oproer de Keizer geworgd wierdt, in het jaar 1622.

mustapha, vooraf in de gevangenis gezet , wierdt wel, hieröp, voor de tweede maal, Keizer: maar in het volgende jaar moest hij ook, weêr, voor de tweede reis, in dezelfde gevangenis gaan.

amurath IV. insgelijks een zoon van achmet l regeerde met de grootfte ernsthaftig-en voortvaarcndheid. Hij liet den TurkJchen Hoogenpriester , welke zij een' Mufti noemen, met de koord worgen, het welk nog niemand van dien Staat was wedervaaren. Met de Perfen voerde hij oorlog, en veroverde Babyion. Hij ftierf zonder erfgenaamen, 1640.

1 b r a h 1 m , de derde zoon van achmet I. merkte zijne Hoogheid aan als een middel, om zijne lusten te voldoen. Des Mufti dochter gefchoffeerd hebbende, wierdt hem door de Janitfaaren, met de koord het leeven benomen, in het iaar 1648.

mahometh IV. ibrahims zoon, fnuikte, door de kloeke hulp van zijn Groot-Vizier, den overmoed der Janitjaaren-, op allerleie welbedagte wijze: weshalven zij , van dien tijd af, geene gewelddaadigheden konden pleegen.

Hij