is toegevoegd aan uw favorieten.

Inleiding ter algemeene historie, ten dienste der jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TER ALGEMEENE HISTORIE. 229

Hij voerde zwaare oorlogen met de Duitjchers, Polen, Rusjen, en Venetianen, en dezen laatften ontnam hij het eiland Caniiia. Maar ten laatften was hij ongelukkig, verliezende weêr verfcheide, vooraf ingenomen, landen, en 'er ontftondt een oproer, waarbij hij, van de zijnen verftooten, in de gevangenis gezet wierdt, 1687. waarin hij ook geftorven is.

sol 1 man III. een broeder des voorigen, hadt, tot dus verre, in de gevangenis gezeeten, gevolglijk geene gelegenheid gehad, eenige Staatkunde te leeren. Hij voerde oorlog met de Duitjchers en hunne Bondgenooten ; maar die eindigde heel ongelukkig voor het Turkfche Rijk. Hij ftierf ifigt*

achmet II. insgelijks een broeder des voorigen , hadt geen beter geluk,en overleedt 1694.

mustapha II. een zoon van mahom e t h IV. beleefde , eindelijk , de uitkomst van den langen oorlog met de Christenen. Bij den vrede te Carlowitz, 1697. moesten de Turken veele Provintiën verlaaten. In het jaar 3703. wierdt deze Keizer door de oproermaakers afgezet, en moest naar de gevangenis gaan: en de Mufti wierdt, ten zelfden tijde, vermoord.

achmet III. een broeder des voorigen, P 3 be-