Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< i8 >

pligtmaatig gedrag zonder ftruikelingen ? — In wien der braaffte , der deugdzaamfte , der allerheiligfte , die trek van zagtheid des characters, die maatigheid , heiligheid , getrouwheid , lijdzaamheid , en zelfverloochening, heilig, onnoozel, onbefmet, afgcfcheidcn van de zondaaren?

c. En, voegt men daar bij het getal, en den menschvriendelijken aart der wonderen,' die de bewijzen waren zijner Godlijke zending, hoe groot is dan de christus niet ! — hier rijst een koortzige geneezen uit zijne legerftede; een maanzieke wordt gezond , een achtendertigjaarige lamme draagt zijn bed , een doove hoort alles , een Jlomme dankt zijn Verlosfcr ., en een blindgeboorene ziet onderfcheidentlijk. — Volgt hem op zijne weldaadige voetftappen , daar ontflaakt de onverzoenbre £)ood zijn prooi en lazarus koomt uit op zijn bevel; hier aanbidden Hem de Duivelen , en erkennen met tziddering de Godlijke verheevenheid zijnes perfoons en de almagt zijner bevelen ; gints gehoorzaamt Hem de ftoffelijke Natuur, en wind en zee eerbiedigen zijn gebod ; of een gering voedzel vermeerdert onder zijne ronddeelendc handen , meer dan genoegzaam is om den raazenden honger van duizenden te gelijk te ftillen. Waarlijk deeze , meer dan ooit een 'bloot ffcerveling , was een groot Profeet, krachtig in werken en in woorden, voor God en votr al het volk.

0. Maar, nog heerlijker fchittert zijne grootheid uit, wanneer wij Hem , den Borg van zondaars , zien , als den grooten Hoogenpriefter over het huis van God.

a. WTie leedt ooit zoo veel en zoo geweldig , van God geplaagd, geflagen en verdrukt ? — Wie zoo onfchuldig, naar het getuigenis

Sluiten