Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O F D R A G T. m

der wettige Rechten aan Uwen Doorluchtigen Vader, waar voor wij, naast God, 'de wijsheid en zorgen Uwer Koninglijke Moeder, en de trouw Uwer Koninglijke en Vorstelijke Aanverwanten danken, bevestigt ons dat vrolijk voorgevoel en het blij vooruitzicht voor Vaderland en Kerk.

En , daar ik, bij het tweede Jaarfeest deczer heuglijke gebeurtenis mijne braave Gemeente tot dankbaarheid, en de ongelukkige flachtoffers der listige misleiding tot nadenken en terugkeering heb opgewekt; aan wien zou ik mijnen arbeid dan anders wijden, dan aan U, Doorlucntigst Vorst! op wiens Erfrecht deeze herftelling zoo nauwen invloed heeft.

Uwe toegeevenheid vervult al mijn verlangen. — Mijne aangekleefdheid aan het Huis van Oranje is uit pligtbezef gebooren, en ik vond derhalven daar in nooit eenige verdienste, of maakte 'er nooit een grond van tot onedele verzoeken om be* 2 loo

Sluiten