Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KERKELIJKE REDENVOERING

over de waare

CHRISTEL IJ KE VERDRAAGZAAMHEID,

u i t

E P H E S E N IV. Vs. II.

ter

Beoordeelinge des briefs van de remonstranïsche broederschap aan de protestanten,

uitgesprooken

op zondag den i januarij 1797. in de groote kerk

TeROTTERU,AM,

door

J. J. LE SAGE ten BROEK,

Meester der Frye Kunsten, Doctor in de PPysgeerte en H. Godgeleerdheid; Honorairen Hoogleer aar in de Wijsgeerte, en Bedienaar des Godlijken ÏVoords, te Rotterdam; Lid van het Bataaffche, Zeeuwfche en Utrechtfche Genootfchappen.

Te ROTTERDAM, By JOHANNES POLS,

Boekverkooper, 1797.

Sluiten