Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDEN. xxxi

ihètt van Jefus Christus, den bloeiende welvaart van zijne Kerk, en de eeuwige bclangens van onflerfslijkc Zielen bemint, cn ter harte neemt, erkennen, gevoelen, leer en en infcherpen moet.

Ziet daar, Geëerde Leezer.' het geen ik, bij deeze gelegenheid, nog meende ie moeten zeggen; en V geen ik liever verkoos , bij eens doorgaande Foorreden, dan in afgebrookene aanmerkingen onder de Leerreden zelve, te doen.

Be nevensgaande Leerreden wordt op verzoek van vcelen, dieze gehoord hadden, uitgegeeven. En ik wensch van harte, dat de naleezing van dezelve voor veelen, door Gods Zegen, van nut zijn moge.

Zo ik de verdraagzaamheid, welke niet op de waarheid gebouwd is, bij ondervinding wel heb leer en kennen, verwagt ik veele vrucht ten van bitterheid, toornigheid, gramfchap, geroep en lastering; maar ?nen weete vooraf,

dat

Sluiten