Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

anrvm VOORREDEN.

eenê gevangenis te Leipzich koste. In het jaar 1576 hieldt men eene tweede zatnenkomst te Tcrgau, waar nu jac. an-

breae SCHMIDIEIN, chemnitjus, SELNtCCER, CHIJTRAEUS, MUSCULUS

en cornekus tegenwoordig waren, hier verdt melanchton veroordeeld, en het Libër concordiae gemaakt, doch doorvoelen in Duitschland verworpen, weshalven het de Keurvorst op nieuw te onderzosken gaf aan zes Theologen te Berg bij Maagdenburg, waar eindelijk de lormula concordiae werdt vastgefteld A°. 1580. In dat Bergfche formulier ft'aat vrij dubbelzinnig : „ Dat phr isto s door zijne „ f'odiijke almagt met zijn lichaam , „ hetwelk hij aan Gods rechtehand ge„plaatst heeft, kan tegenwoordig zijn, j, waar hij wil, inzonderheid in het H. „ Avondmaal, waar hij niet duidelijke „ woorden beloofd heeft tegenwoordig te „ zijn : zulks kan hij gemaklijk door zijne almagt uitwerken , zonder ver„ nietiging van zijne waare menfchelijke natuur." Uit hoofde deezer dubbelzinnigheid onderteekenden veele Deenen, Holfeiners, Norinbergers en Helmflatters . fchoon zij den Ubiquitismus niet aannamen Ondertusfchen weigerden veele Duitfche Vorsten en Godgeleerden de onderteekening, de Koning van Denemarken verboodt het boek in zijn Rijk, ursinus fchreefer A°. 1581, tegen zijne Admonuio Ncofradiana, ook fehreeven 'er de ISederlandjche Kerken tegen, welk gefchrift Ao. iöij, in het Nederduitsch is

uit-

Sluiten