Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

God 'en Mensch aangewezen, enz, aö«|

Wegen het Lijden des Doods gekroond met Heerlijkheid en Eer: want die Lijden en dee« zen Dood onderging Hij vrijwillig, a's ceri gedeelte vm de diepfle onderwerping en gehoorzaamheid aan zijnen Hemëlfchen Vader, eh van zijne allervërbaazendite liefde tot de Menfchen, weshalven Hij tot deeze heerlijke vergelding geregtigd was.

Gij vind ook; dat naar 's Vaders Beloften en Bepaaling Hem deeze Eer en Heerlijkheid in den Hemel wordt toegebragt. Niet alleen de Heiligen, die door 't Bloed van Christus verlost zijn, maar ook de Engelen rondom den Troon zeggen met luider flemme; het Lam, dat geflagt is, is waardig te ontvangen de kragt, ende Rijkdom, 'ende IVijs* heid, ^ ende Sterkte, ende Eer, ende Heerlijkheid, ende Dankzegging. Ende alle Schep* zei in den Hemel en op de Aarde, en in de Zee, vereenigde zich om Eer en Dankzegging töetebrengen aan Hem, die op den Troon zit, én het Lam, tot in alle eeuwigheid Ca). Nadien de Menschheid vereenigt is met de God. heid, is de geheele Perfoon des Middelaars 't voorwerp van Aanbidding, gelijk onze beste Godgeleerden daar in algemeen evereenftemmen.

Lees het geen dé Apostel zegt Philip. II: 9—11', Christus heeft zich zelv'en vernietigt i en is gehoorzaam geworden tot den Dood des Kruisjes, daarom heeft God Hem uittermaaten verhoogd, en heeft Hem een' Naam gegeven , welke boven allen Naam is, op dat in den Naam van Jefus zich zouden nederbui*

p$

GO Opent. V: iï-13.

O

Sluiten