Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORISCH

BERICHT

VAN HET VOORGEVALLENE IN DE ZAAK DER POLITIEKE REMOTIE VAN DEN PREDIKANT

J. S C H A R P,

TE ROTTERDAM,

ZEDERT HET INLEEVEREN ZIJNER DEDUCTIE AAN DEN GRO O TE N KERKENRAAD DER NEDERDUITSCHE GEREFORMEERDE GEMEENTE ALDAAR, OP DEN l8dif JANUARIJ 1797, TOT DEN DAG VAN HEDEN TOE, EN ZIJN VERTREK NAAR DE GEREFORMEERDE GEMEENTE TE

LO G A IN 0 0 ST-FR I E S L A ND,

met

DESZELFS PROVISIONEEL AFSCHEID VAN DE GEMEENTE

TE ROTTERDAM.

dienende tot een vervolg op deszelfs TK voorkn u1tgegeevene dkductie, waar "mede deeze geheele geschiedenis compleet is, doormengd met alle db authentieke stukken.

Non esc in Medico Temper relevemr ut *ger.

TE ROTTERDAM, bij J. HOFHOUT en ZOON, c I 3 ID SCLXXXXVIII.

Sluiten